apakah terapi individu?

Terapi individu merujuk kepada sesi terapi dengan seorang pelanggan dan seorang ahli terapi. Sesi individu dengan ahli terapi purata kira-kira 45 minit hingga satu jam panjang. Alternatif kepada terapi kumpulan, terapi individu ditawarkan dalam pelbagai jenis atau cabang psikologi. Psikologi adalah ilmu memahami tingkah laku manusia, pemikiran, emosi dan persepsi. Terapi berusaha untuk membantu orang lebih memahami diri mereka dan masalah mereka untuk mengatasi tuntutan kehidupan seharian mereka.

Terapi perilaku kognitif meneliti fikiran, perasaan dan tingkah laku serta hubungan dan corak antara mereka. Dalam terapi perilaku kognitif individu, ahli terapi berfungsi dengan klien untuk menetapkan matlamat untuk mengatasi masalah dalam kehidupan klien. Ini mungkin melibatkan penggantian corak pemikiran negatif dengan yang positif atau matlamat mungkin menjadi langkah yang perlu diambil untuk menghadapi ketakutan tertentu, seperti terbang dalam kapal terbang.

Terapi psychodynamic atau psychoanalytic berusaha untuk pertumbuhan peribadi melalui wawasan ke bawah sedar serta minda sedar. Ahli terapi menggunakan teknik seperti persatuan perkataan untuk membantu mendedahkan perasaan dan hasrat yang boleh menambah pandangan terhadap tindakan klien dan pemikiran sedar. Oleh kerana tumpuan dalam terapi jenis ini adalah pada minda dan kerja dalaman individu, terapi psikoanalisis secara tradisinya dan biasanya dilakukan pada individu dan bukannya terapi kumpulan.

Sedangkan dalam terapi kumpulan pelanggan mendengar masalah dan terobosan orang lain, orang dalam terapi individu hanya berfokus pada situasi mereka sendiri. Kedua-dua jenis terapi ini boleh membantu pesakit, bergantung kepada masalah mereka dan keutamaan terapeutik mereka. Pertumbuhan peribadi boleh menjadi hasil terapi individu dan kumpulan.

Dalam beberapa kes terapi kumpulan, pendengaran tentang pengalaman orang lain yang mengalami masalah yang sama dapat memberikan pandangan yang berguna yang membolehkan klien terapi memikirkan pengalamannya sendiri dengan cara yang berbeza. Namun, terapi individu mungkin lebih bermanfaat untuk pelanggan yang mungkin terganggu daripada berfokus pada mengubah tingkah laku sendiri untuk mewujudkan keadaan yang lebih sihat dan lebih aman dalam hidupnya. Keputusan untuk memilih sama ada terapi individu atau terapi kumpulan adalah penting yang perlu dibuat dengan teliti.

Gabungan kedua-dua teknik ini mungkin terbaik untuk pelanggan terapi. Satu perkara yang baik untuk klien terapi perlu diingat sebelum membuat temujanji dengan ahli terapi individu atau kumpulan adalah bahawa sesi kumpulan mungkin tidak begitu fleksibel pada masa sesi mereka. Kerja, sekolah dan jadual lain dari seluruh kumpulan mesti dipertimbangkan.